Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr


 14. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanlığı adına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde 19-20 Aralık 2022 tarihlerinde iki gün olarak düzenlenen 14. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) toplantısı gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan katılım sağlamıştır.
SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel’in SABDEK’in kuruluş amaçlarını açıkladığı konuşmasında akreditasyon çalışmalarının hukuki, eğitsel ve idari altyapılarının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ederken güncel sağlık bilimleri alanlarında eğitim verilen programlara ve kontenjan sayılarına da değinmiştir. Ardından konuşmasını yapan ÜAK Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konsey Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, güncel olarak üniversitelerde okuyan her 5 öğrenciden 2’sinin sağlık alanlarından birinde öğrenim gördüğünü ifade etmiştir.

Programın ilk gününde SABDEK Yürütme Kurulu Eylem Planı dekanlarla paylaşılmıştır ve SABDEK Yürütme Kurulu Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. SBF Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan çalıştaylara katılım sağlamıştır.

Programın ikinci gününde Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (SABAK) katılımıyla Program Akreditasyonu ve Kurumsal Akreditasyon Programı karşılaştırılması yapılmıştır. Aynı zamanda Çekirdek Eğitim Programı'nın (ÇEP) Müfredat Entegrasyonu ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. SBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan, ÇEP ile ilgili değerli görüşlerini toplantıda sunum yaparak dile getirmiştir. Toplantı sona erdikten sonra 14. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılanlara yönelik Erzincan şehir gezisi ve Kemaliye ilçesine tur düzenlenmiştir. 

 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI



Haberler

Tüm Haberler