Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr


 Çift Anadal Programı Nasıl Yapılır?


Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?
Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir lisans/önlisans programından diploma almalarını sağlayan ikinci lisans veya önlisans diploma programıdır.
Çift Anadal Programı Ücretlendirmesi Nasıldır?
İstanbul Gelişim Üniversitesi, başvuru koşullarını sağlayan ve ÇAP kontenjanı kazanan öğrencilerine ücretsiz çift anadal fırsatı tanımaktadır.
Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları
Anadal lisans diploma programlarında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20 başarı dilimi içinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.
 Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
ÇAP Kontenjanı Nasıl Belirlenir?
Kontenjan hangi anadal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.