Sağlık Bilimleri Fakültesi


 FAKÜLTE KURULUT. C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 
FAKÜLTE KURULU
 
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 
Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
 
Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri ÖZKARABULUT
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Beslenme ve Diyetetik İngilizce Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ebru KOLSAL
Çocuk Gelişimi İngilizce Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yıldız
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı

Prof.Dr. H.Hakan BOZKURT
Ergoterapi Bölümü Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülşah KONAKOĞLU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölümü Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur KANBUR
Gerontoloji Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖRÜKLÜ
Hemşirelik Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN
Hemşirelik İngilizce Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ÜNSAL JAFAROV
Odyoloji Bölümü Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi A.Yüksel BARUT
Ortez Protez Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DAĞTEKİN
Perfüzyon Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülay TAMER
Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU
Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU
Sosyal Hizmet İngilizce Bölümü Başkanı V.
 
Seçilmiş Üyeler
Prof. Dr. H. Hakan BOZKURT
Prof. Dr. Ali Rıza CENAL
Prof. Dr. Gökalp SİLAV
Doç. Dr. Aydın ARSLAN