Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr

BölümlerBölümler


AHPGS BESLENME VE DİYETETİK gelişim üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK (Türkçe/İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, yaşam boyu birey ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin ...

Türkçe Program İngilizce Program
AHPGS ÇOCUK GELİŞİMİ gelişim üniversitesi

ÇOCUK GELİŞİMİ (Türkçe/İngilizce)

Çocuk Gelişimi Bölümü'nün amacı 0-18 yaş normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya ihtiyacı olan, risk altındaki ve ...

Türkçe Program İngilizce Program
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ gelişim üniversitesi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını belirleyebilen, önleyici ve tedavi edici ...

Daha Fazlasını Oku
AHPGS ERGOTERAPİ gelişim üniversitesi

ERGOTERAPİ

Ergoterapi Bölümünün amacı ulusal ve uluslararası mesleki standartlara uygun, etik değerlere sahip ergoterapistler yetiştirmektir. Bu yeterlilikler, ergoterapi ilkelerine ...

Daha Fazlasını Oku
AHPGS FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON gelişim üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe/İngilizce)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına giren hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirleyebilen önleyici ve tedavi edici yaklaşımları uygulayabilmek için gerekli ...

Türkçe Program İngilizce Program
AHPGS HEMŞİRELİK gelişim üniversitesi

HEMŞİRELİK (Türkçe/İngilizce)

Hemşirelik Bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde; birey/toplum sağlığına duyarlı olan, sağlıktan sapma durumlarında bakım gereksinimlerini karşılayan, sorunları ...

Türkçe Program İngilizce Program
AHPGS ODYOLOJİ gelişim üniversitesi

ODYOLOJİ

Odyoloji Bölümünün amacı lisans programı öğrencilerine, yüksek bilgi standartları, klinik hizmetler ve araştırma koşullarını sunarak halka en iyi ...

Daha Fazlasını Oku
PERFÜZYON gelişim üniversitesi

PERFÜZYON

Perfüzyon Bölümü, vereceği lisans eğitimi ile, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp-akciğer makinasını ...

Daha Fazlasını Oku
AHPGS SAĞLIK YÖNETİMİ gelişim üniversitesi

SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık Yönetimi bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştirdiği öğrencileriyle ...

Daha Fazlasını Oku
AHPGS SOSYAL HİZMET gelişim üniversitesi

SOSYAL HİZMET

Sosyal Hizmet bölümünün amacı, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilim ...

Daha Fazlasını Oku