Sağlık Bilimleri Fakültesi


 Kurullar ve Komisyonlar
Sosyal Medya ve Dijital Medya Koordinatörlüğü
 
Öğr.Gör. Fatma Sıla AYAN
Gerontoloji Bölümü
 
Arş.Gör.Tuğba Türkcan
Beslenme ve Diyetetik (TR)

Uluslararasılaşma Komisyonu

Öğr.Gör.Dilara Serarslan
Beslenme ve Diyetetik (İNG)

Arş.Gör.Öznur Kaya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG)

Staj Komisyonu

Asil Üye

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Nur Kanbur
Hemşirelik (TR)

Dr.Öğr.Üyesi Gülşah KONAKOĞLU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İNG)

Öğr. Gör. Buse KERİGAN 
Çocuk Gelişimş (TR)

Yedek Üye

Prof. Dr. Arif ÖNDER
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mahruk RASHIDI
Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DAĞTEKİN 

Perfüzyon Bölümü Başkanı