Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr


 Kurullar ve Komisyonlar


INTERNET ANA SAYFA VE BOLUM SORUMLULARI 


BİRİM KALİTE KURULU 

-FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAK ÖRNEKLERİ -
 

ERASMUS+ FAKÜLTE KURULU 


MAKALE-PROJE KURULU 


MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU 


YAYIN KURULU 

 

Sosyal Medya ve Dijital Medya Koordinatörlüğü
 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sıla AYAN
Gerontoloji Bölümü
 
Arş. Gör. Tuğba Türkcan
Beslenme ve Diyetetik (TR)


Uluslararasılaşma Komisyonu

Öğr. Gör. Dilara Serarslan
Beslenme ve Diyetetik (İNG)

Arş. Gör. Öznur Kaya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG)


Staj Komisyonu

Asil Üye

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Nur Kanbur
Hemşirelik (TR)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KONAKOĞLU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İNG)

Öğr. Gör. Buse KERİGAN 
Çocuk Gelişimi (TR)


Yedek Üye

Prof. Dr. Arif ÖNDER
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mahruk RASHIDI
Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DAĞTEKİN 
Perfüzyon Bölümü Başkanı