Sağlık Bilimleri Fakültesi


 SBF Misyon Vizyon
VİZYON
Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak


MİSYON
Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,
Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan,
Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların
İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan
İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu
Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak

GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.


  İGÜ Temel Değerleri
1-Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet’in Temel Değerlerine Bağlılık
2-Bilimsel Özerklik ve Yaklaşım
3-Kalite
4-Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık
5-Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik
6-İnsan, Çevre ve Toplumsal Sorumluluk Bilinci
7-Düşünce ve İfade Özgürlüğü
8-Kurumsal Kültür
9-Girişimcilik, Takım Ruhu ve Disiplinler Arası Çalışmaların Özendirilmesi
10-Evrensel Etik Değerlere Saygı ve Bağlılık
11-Çevrecilik
12-Katılımcılık
13-İnsan Haklarını Öne Çıkarmak, Farklılıklara Saygı ve Fırsat Eşitliği Konusunda Duyarlı Olmak.

HEDEFLER
Eğitim Öğretim Kalitesinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Akademik Kadronun Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
Araştırma Olanakları, Proje, Yayın ve Patent Çalışmalarının Geliştirilmesi
Fakülte Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Geliştirilmesi