Sağlık Bilimleri Fakültesi


 Dekanın MesajıSevgili Öğrenciler,
Günümüzde nitelikli sağlık personeline olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Özellikle son dönemde yaşadığımız küresel salgın süreci nedeniyle sağlığa verilen önem bir kat daha artmıştır. Bu nedenle de gelişime açık, etik değerlere bağlı, mesleğinde yetkin, bilgili ve donanımlı sağlıkçılara ihtiyaç duyulmaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, küresel ölçekte gelişen ve ihtiyaçları artan sağlık sektörüne dünya standartlarında eğitim ve öğretim uygulayan bir eğitim kurumu olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştırma ve geliştirme yapabilen, ahlaki ve etik değerlere bağlı, analitik ve eleştirel düşünebilen, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, iletişim kabiliyeti yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
2012 – 2013 eğitim-öğretim yılında Yüksekokul olarak kurulan ve 2020 yılında Fakülteye dönüştürülen Kurumumuz, bugün 5’i %100 İngilizce eğitim veren 17 Bölümle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden saygın bir kurum olarak sağlık sektörüne çeşitli branşlarda uzmanlar yetiştirmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda nitelikli akademik kadromuz ile tüm bölümlerimizde, öğrencilerimizi mesleki uzmanlık kazandıracak bilgi ve beceriler ile donatmakta, öğrencilerimize uygun çalışma ortamları sunmaktayız.
Ülkemizin uluslararası akreditasyona sahip en fazla programı bulunan Üniversitesi olarak, Fakültemizde mezun vermiş olan 13 Bölüm, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olan AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) tarafından akredite edilmiştir. “QS EECA 2021” sıralamasında ilk 300 üniversite arasına giren, “Uluslararası Akademisyen” kategorisinde 58'inci sırada yer alan Üniversitemiz, “Makale Başına Atıf” kategorisinde de ilk 100 üniversite arasında yer almaktadır.
Uluslararası nitelikteki bu bölümlerimizde, ulusal ve uluslararası düzeydeki seçkin akademisyenlerimizle sürdürdüğümüz eğitim öğretimle mezunlarımız sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde çalışabilecek niteliklerde eğitim almaktadırlar.
Bu sorumluluk bilinci ile yetiştirdiğimiz öğrencilerin donanımlı birer sağlık personeli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını seyretmenin gururunu yaşamak en büyük temennimizdir.
Bu vesile ile sizleri yetiştirerek bizlere emanet eden ailelerinize sevgi ve saygılarımı iletir, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim
 
                                                                                                          Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
                                                                                                                        Dekan