Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr


 Uzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Hazırlanması Eğitimi Yapıldı

17.02.2021 tarihinde yapılan "Uzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Hazırlanması Eğitimine" ilişkin haber yazısını içerir.
COVID-19 Pandemi süreci ile birlikte dijitalleşen eğitim öğretim süreçlerinin etkin yönetimi için eğitim bilimlerinin sunmuş olduğu ilke ve yöntemlerden nasıl yararlanılabileceği üzerine 17 Şubat 2021 tarihinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Türkçe) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu eğitimde uluslararası platformdaki başarılı uygulamalara dikkat çekti.

Uzaktan yapılan öğretimde, sağlıklı öğrenme yaşantılarının doğru materyal tasarımı ve doğru sosyal etkileşim üzerinden kurgulanabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, bu kapsamda “Doğru materyal tasarımı nasıl olmalı? Ders materyali biçim ve içerik olarak nasıl düzenlenmeli? Hangi pratik ilkelere dikkat edersek daha etkili öğretim yapabiliriz? Sosyal etkileşim bu sürece nasıl ve neden eşlik etmeli?” gibi temel sorular çerçevesinde uygulama ilkelerini sunmuştur. Dijital ortamda öğrenmeyi kolaylaştırması için kullanılan metin, fotoğraf, animasyon, müzik, çizim, sesli-sessiz video gibi görsel ve işitsel öğelerin bir arada bulunduğu çoklu ortamların doğru kullanılmadığında öğrenme performansını nasıl düşürdüğünü ve öğrencilerde bilişsel yükü (cognitive load) nasıl artırdığını açıklayarak bu süreci etkili yönetmenin pratik ipuçlarını veren Kavgaoğlu, belleğin maruz kaldığı öğretim materyalini nasıl işlediği, ikili kodlama (dual coding) prensibiyle açıklayarak bu ilkeye uygun materyal tasarımı örnekleri üzerinde durmuştur.

Eğitimde ayrıca materyal hazırlamada çoklu ortam tasarım ilkelerine yer verilerek bitişiklik (contiguity principle), bölünmüş dikkat etkisi (split attention effect), bireysel farklılıklar (individual differences principle), tutarlılık (Coherence principle) gibi tasarım ilkelerinin öğrenmeyi kolaylaştırmak için nasıl kullanılabileceğini örneklendiren Kavgaoğlu, eğitimin ilerleyen dakikalarında ise ders sunumlarında kullanılan öğeler hakkında bilgiler vermiştir. Bu kapsamda Kavgaoğlu, ders sunumlarında sayfada kullanılan öğelerin organizasyonu, renklerin kullanımı, tipografi gibi biçimsel özelliklerin yanı sıra kapsamın örgütlenmesine ilişkin ilkeleri de sunarak sunuş stratejisinin etkin kullanımı için faydalanılabilecek araçları tanıtmıştır. Son olarak K,W,L Gridi’yle ön bilgiler üzerine yeni bilgilerin nasıl yapılandırıldığı, Power Point Smart Art aracıyla ön düzenleyicilerin (advance organizers) nasıl kullanılabileceğini açıklayan Kavgaoğlu, öğrenci – öğrenci ve öğrenci – öğretmen arasındaki sosyal etkileşimi artırmanın, öğrenen merkezli öğretimin ve öğrenci başarısını artıracak iletişim stratejilerinin öneminden bahsederek eğitimi tamamlamıştır.Haberler

Tüm Haberler