Sağlık Bilimleri Fakültesi


 2050’li yıllarda hemşirelik


Yirmi birinci yüzyılda geçekleşen eğilimlerden etkilenecek mesleklerden biri de “Hemşirelik”tir. Toplumun her kesiminden birey ile yakından ilgilenen ve bütüncül bir anlayışla bakım veren Hemşireleri çok farklı bir gelecek bekliyor.
Yirmi birinci yüzyılda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşamın her yönünde hızlı bir değişime neden olmaktadır. Demografik yapı ve yaşam standartlarındaki değişimler, çevresel değişimler, sosyal ve siyasi değişimler ve küreselleşme kaçınılmaz bir şekilde bireylerde, toplumlarda ve mesleklerde önemli etkiler yaratmaya devam etmektedir.


Yaşanan değişimler, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluştururken olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Yeni buluşlar ve gen teknolojisi insan sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Ancak küresel ısınma, asit yağmurları, nükleer kirlilik, kanserler ve deprem gibi sorunların insan sağlığını olumsuz etkileyeceği şüphesizdir. Bu tür sorunlar, bireyi doğrudan etkilediği için sağlık bakım hizmetinde de büyük değişikliklere neden olacaktır.


Elektronik sistemler, hastalıkların tanı ve tedavisinde etkinliğini gün geçtikçe artıracak ve süreci hızlandıracaktır. Hastalar, tele-tıp, tele-sağlık uygulamaları ile hastane ortamı dışında, evlerinde sağlığa kavuşacak ve danışmanlık hizmeti alabilecektir.


Gelecekteki “Hemşirelik” mesleğinin günümüzden çok farklı olacağı, gelişen bilim ve teknoloji ile bireylerin sağlık ve bakım ihtiyaçlarında önemli değişikliklerin olacağı, özellikle genetik alanında kaydedilen ilerlemeler ile “Hemşirelik” mesleğinin yeniden şekilleneceği ve dolayısıyla hemşirelerin rol ve işlevlerinde yenilikler olacağı öngörülmektedir.


Bu amaçla “Hemşirelik” eğitiminin, değişen sağlık ve bakım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırılması ve teknoloji ile bütünleştirilmesi kaçınılmaz bir yoldur. Ülkelerin, Hemşire liderlerden oluşan “gelecek komitesi” kurması, doktora programlarına teşvik etmesi ve gelecekle ilgili strateji planlarını belirlemeleri önerilmektedir. Gelecekte hemşirelik bakım niteliğinin artacağı ve hemşirelerin meslekleri üzerinde daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir.


Dünya genelinde tüketimin artması sonucu ekonomik ve enerji sorunlarının artacağını, biyolojik savaşların başlayacağını, su kaynaklarının tükenebileceğini ifade eden Hemşireler, gelecek yıllarda sağlık alanında kök hücre ve gen çalışmalarının artacağını bunun yanında insanlarda ruh sağlığı sorunlarının ile kronik hastalıkların artacağını ve farklı hastalık türlerinin ortaya çıkacağını belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğinde ise lisansüstü programlara talebin artacağı, yeni uzmanlık alanlarının doğacağı, robotların hastalara bakım verebileceği ve meslekte cinsiyet eşitliği olacağı tahmin edilmektedir.


Hemşireler geleceğe bugünden hazırlanmalı; çeşitli stratejiler ile mesleki geleceğini şekillendirebilmeli, değişimleri lehine çevirebilmeli, gelecek yıllardaki sağlık ve bakım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kendini geliştirmelidir.


Haberler

Tüm Haberler