Sağlık Bilimleri Fakültesi


 FAKÜLTE AKREDİTASYON KURULUT. C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFakülte Akreditasyon Kurulu

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
Çocuk Gelişimi  Bölümü Başkanı

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN
Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi