Sağlık Bilimleri Fakültesi


 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde çalışacak öğretim elemanı alım ilanı 02.07.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” ve "İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


Dosyaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Resmi gazetedeki ilana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EKLER
1-İlana Başvuru Dilekçesi Örneği (Prof. ve Doç.)
2-İlana Başvuru Dilekçesi Örneği (Dr. Öğr. Üyesi)
3- İlana Başvuru Dilekçesi Örneği (Öğr. Gör. ve Arş. Gör.)
4-YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği