Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
 İşitme kayıpları akademik başarıyı düşürüyor


Çocuklardaki işitme kayıpları doğuştan mevcut olabileceği gibi sonradan da gelişebiliyor. İşitme kaybı nedeniyle dil gelişiminin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Yılmaz, dil gelişimi olduktan sonra gelişen işitme kayıplarının ise dilin kullanımını olumsuz etkileyerek akademik başarıyı düşürdüğünü belirtti.