Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi
 "Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Terapi" Konulu Etkinlik


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi öğrencileri Müzik Terapisti Hakan Sezgin’i misafir etti.


Müzik Terapisi, onaylanmış bir müzik terapi programını tamamlamış, yetkin bir profesyonel tarafından terapötik bir ilişki içinde kişiselleştirilmiş hedeflere ulaşmak için müzik müdahalelerinin klinik ve kanıta dayalı kullanımıdır. Müziği davranışsal, sosyal, psikolojik, iletişimsel, fiziksel, duyusal-motor ve/veya bilişsel işlevleri ele almak için terapötik olarak kullanan köklü bir yardımcı sağlık mesleğidir. Farklı gelişen çocuklarla çalışan Hakan SEZGİN, Ergoterapist adayı öğrenciler ile tecrübelerini paylaştı ve müziğin terapideki rolünü değerlendirme fırsatı sundu.

 
müzik


 
Belirlenen ihtiyaçlara yönelik gerçekçi hedefler ve hedef hedefler tasarladıktan sonra, müzik terapistleri, farklı gelişen bireyler için optimum düzeyde bir başarı veya yaşam kalitesi elde etmek için gerekli becerileri geliştirmek için stratejiler, prosedürler ve müdahaleler içeren bireyselleştirilmiş müzik terapi tedavi programlarını planlar ve uygular. Bu bağlamda bir Ergoterapi bölümü öğrencilere bu saha da bir farkındalık kazandırmak gayesi ile Müzik Terapi seminer önemli bir yer teşkil etmektedir.