Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi
 Olgularla Ergoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Araştırma Görevlisi Beyza Aslı Bilsel ve Ergoterapi Bölümü öğrencileri Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü tarafından düzenlenen Olgularla Ergoterapi ve Rehabilitasyonu konulu sempozyuma katıldı.


17.05.2023 tarihinde gerçekleşen Olgularla Ergoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumunda, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Beyza Aslı BİLSEL, “Metakognitif Deney Dizaynları” konulu konuşması ile davetli konuşmacı olarak katılım sağladı.
 
 olgularla ergoterapi

Sempozyumun Uygulamalı Ergoterapi Atölyelerinden birisi olan “Metakognitif Deney Dizaynları” konulu oturumda üst bilişin, yaklaşan görevlere yönelik stratejileri planlamak, problem çözmek için gerekli adımları atmak, harekete geçmek, sonuçları değerlendirmek ve yaklaşımları gerektiği gibi değiştirmek için mevcut bilgileri kullanmaya yönelik bağlantıları anlatıldı. Ardından kognitif deney dizaynlarına örnekler verilerek katılımcı öğrencilere uygulamalı olarak pratik etme imkanı sunuldu. Bu bağlamda Ergoterapistlerin, terapötik aktiviteler ve rehabilitasyon sürecini destekleyici olarak kullanabileceği teknolojik yaklaşımlar konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.
 
olgu ve erg