Sağlık Bilimleri Fakültesi - sbf@gelisim.edu.tr

Ergoterapi
 15. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi Genel Kurul Toplantısı


19-20 Mayıs 2023 tarihinde 15.si düzenlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi Genel Kurul Toplantısına İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Özütürkcan katılım sağlamışlardır.


Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantı, Samsun’da gerçekleşmiştir. 19 Mayıs sabahı açılış konuşmalarıyla başlayan toplantının 1. gününde 2021-2022 yıllarına ilişkin sağlık bilimleri programlarında karşılaştırmalı mevcut durum analizi yapılmıştır.

Öğleden sonra, sağlık meslek mensuplarına ilişkin hukuki düzenlemeler, sağlık meslek mensuplarının hukuksal sorumluluklarına ilişkin güncel uygulamalar, bilimsel yayın etiği ve bilimsel araştırmalara ve yayınlara ilişkin hukuki düzenlemeler konularına değinildikten sonra ilk gün toplantısı sona ermiştir. 2. gün öğlene kadar süren toplantıda; SABAK (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) iyi uygulama örnekleri konuşmalarının ardından ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) güncellemelerinde gelinen nokta; yeni fırsatlar ve yetkinliklere değinilmiş ve harmanlanmış öğrenme için tasarım süreciyle ilgili konulara yer verilmiştir. Öğleden sonra, katılımcılarla birlikte şehir gezisi gibi sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.