Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi
 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Sempozyumu


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Arş. Gör. Beyza Aslı BİLSEL, Engelliler Haftası Kapsamında Düzenlenen Engelli Bireylerde Ergoterapi Yaklaşımları Konulu Sempozyumda Ergoterapi’nin mesleki rolünden bahsetti.


11.05.2023 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Beyza Aslı BİLSEL, Sağlık Bilimleri Fakültesi  öğrencileri Google Meet üzerinden bir araya geldi.
afiş eng haf

 
Ergoterapinin sağlık sistemine getirdiği en büyük katkılarından birisi, Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımında da belirttiği gibi kişiyi etkileyen sağlık faktörleri ya da bozuklukların kişinin katılımına etkisini bütüncül olarak ele alınmasıdır. Ergoterapistler, günlük işlevleri yönetmek, bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak için fiziksel, duyusal ve/veya bilişsel engellerle yaşayan kişilerle çalışır. Kişi için önemli olan faaliyetleri değerlendirir ve onlara yolun her adımında rehberlik ederler. 

 
eng haf

 
Beyza Aslı BİLSEL, Ergoterapistlerin sağlıklı veya bir engele sahip tüm bireylerle çalışan sağlık profesyonelleri olduğunu belirtti. Ayrıca normal gelişim basamaklarının takip edilmesi, aktivite-rol dengesinin korunması, engelliliğin önlenmesi ve engellilikle birlikte yaşamın devam ettirilebilmesi, yerinde ve sağlıklı yaşlanma için Ergoterapiye duyulan ihtiyacın önemi artarak devam edeceğini vurguladı.Sempozyum düzenleyicisi Öğr. Gör. Seda KETEN, misafir konuşmacı Beyza Aslı BİLSEL’e teşekkürlerini sundu.