Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)
 Diyetisyenlerde Beden Memnuniyeti


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Türkçe ve İngilizce Bölümleri tarafından ‘‘Diyetisyenlerde Beden Memnuniyeti’’ başlıklı söyleşi düzenlendi.


Beslenme ve Diyetetik Türkçe ve İngilizce Bölümleri öğrencileri için gerçekleştirilen söyleşide Bölüm Öğretim Görevlisi Münevver Başak ONAT ve Bölüm Araştırma Görevlisi Tuğba TÜRKCAN, diyetisyenlerde beden memnuniyetinden bahsetti.


Söyleşi Arş. Gör. Tuğba Türkcan tarafından beden algısının tanımının yapılmasıyla başladı ve devamında beden memnuniyeti, beden memnuniyetimizin günlük yaşamlarımıza etkisi, beden memnuniyetlerimiz üzerinde gözlenen cinsiyet farklılıkları, akran ve ebeveyn tutumunun beden algımıza ve memnuniyetimize etkisi başlıklarıyla devam etti. 


Söyleşinin devamında Öğr. Gör. Münevver Başak Onat, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik İngilizce bölüm öğrencileri üzerinde öğrencileriyle yaptığı bir araştırmanın ön bulgularını içeren bir sunum gerçekleştirdi ve diyetisyenlerde beden memnuniyetinin etnik ve kültürel farklılıklarından ve bunun genç diyetisyen adaylarının geleceğe bakışlarını nasıl etkilediğinden söz etti. 


Katılımcıların katkı ve sorularının dinlenmesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut’un kapanış konuşmasıyla söyleşi son buldu.