Sağlık Bilimleri Fakültesi


 FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU 

T. C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

 
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
 
ÜYELER

Prof. Dr. Ebru KOLSAL

Prof. Dr. H. Hakan BOZKURT

Prof. Dr. Arif ÖNDER


Doç.Dr.Kıvanç Derya PEKER